Samling: Silveröga Serpentine

Silver Eye Serpentine, även känd som "Mystic Merlinite", är en distinkt variant av serpentinfamiljen, känd för sina silverfärgade, ögonliknande mönster mot en frodig grön bakgrund. Det härstammar från magmatisk aktivitet djupt inne i jordens mantel och förs till ytan via tektoniska processer under miljontals år.

I riket av kristallläkning och metafysik är Silver Eye Serpentine känt för sitt slående utseende och kraftfulla energiegenskaper. Dess unika silverfärgade "ögon" tros ge en kraftfull skyddande sköld mot negativa energier, ungefär som ett allseende öga som avvärjer skador.

Känt för att resonera med hjärtchakrat, tjänar Silver Eye Serpentine som ett verktyg för emotionell läkning, hjälper till att lösa tidigare trauman och främjar en känsla av inre frid och acceptans. Dess jordande jordenergier främjar stabilitet och erbjuder komfort under tider av förändring eller osäkerhet.

Det som verkligen utmärker Silver Eye Serpentine är dess trodda koppling till den andliga sfären. Vissa användare tycker att stenen underlättar tillgången till andliga insikter, visdom och vägledning. Det används ofta under meditation för att uppmuntra djupare självmedvetenhet och för att öka andlig tillväxt.