Samling: Chrysocolla

Chrysocolla är ett levande, azurblått till djupgrönt mineral som är ett hydratiserat kopparfyllosilikat. Dess bildning sker vanligtvis i den oxiderande zonen av kopparavlagringar där kopparmineraler interagerar med vatten. Dess namn kommer från de grekiska orden "chrysos" som betyder "guld" och "kolla" som betyder "lim", hänvisar till dess användning vid lödning av guld. Betydande fyndigheter finns i USA, Chile, Zaire, Australien och Ryssland.

I den metafysiska världen hänvisas Chrysocolla till som 'Kommunikationens sten'. Det tros vara djupt kopplat till hals- och hjärtchakran, vilket underlättar sann, medkännande kommunikation och uppmuntrar uttrycket av hjärtvisdom.

Känslomässigt tros Chrysocolla ha en lugnande energi som hjälper till att minska ångest och stress och uppmuntra känslomässig balans. Det är ofta sökt för att hjälpa till att läka känslomässiga sår och för att skapa känslor av emotionell stabilitet och motståndskraft.

På ett personligt plan anses Chrysocolla inspirera till kreativitet, motivation och personlig kraft. Det används ofta av konstnärer, innovatörer och entreprenörer för att hjälpa till att tända gnistan av inspiration och omsätta idéer till handling.

Andligt sett anses Chrysocolla vara en lärarsten, genomsyrad av en energi av visdom och diskretion. Det tros främja introspektion och självmedvetenhet, och hjälpa individer att lära sig mer om sitt syfte och sin sanning.

I huvudsak förkroppsligar Chrysocolla, med sina vackra nyanser av blått och grönt, lugn, kommunikation och visdom. Som en sten för bemyndigande och undervisning är den en inspirerande följeslagare för dem som vill uttrycka sin sanning, främja känslomässig tillväxt och tända sin kreativa gnista.