Samling: Lava

Lavasten, även känd som basalt eller lavasten, är en sten som bildas av magma som har brutit ut från en vulkan. Dess råa energi sägs symbolisera återfödelse eller förnyelse. Lavastenens unika formation bidrar till dess kraftfulla jordningsegenskaper och är djupt knuten till jorden, eftersom den härrör från den råa energin under jordens yta.

I metafysiska övertygelser är Lava Stone känd som "Stenen av styrka och fertilitet". Det är tänkt att ge stabilitet i tider av förändring, hjälpa till att skingra ilska och ge vägledning och förståelse. Det sägs också öka fertiliteten, vilket gör det till ett populärt val för dem som försöker bli gravida.

På ett känslomässigt plan tros Lava Stone hjälpa till med känslomässigt lugnande och för att få upp dolda känslor för transformation. Det uppmuntrar utforskning av det inre jaget, introspektion och självmedvetenhet. Det anses också vara en symbol för uthållighet, med tanke på dess koppling till en vulkans kraftfulla och varaktiga natur.

Lavastens jordningsegenskaper anses också stärka ens koppling till Moder Jord, vilket ger en känsla av stabilitet och mod under förändringar i ens liv. Det kan hjälpa till att ge insikt i situationer som behöver uppmärksamhet i ens liv, främja klarhet och hjälpa till vid beslutsfattande.

Andligt sett anses Lava Stones starka koppling till jorden jorda själen och den andliga kroppen, vilket hjälper till att balansera och sätta sunda gränser.

I huvudsak symboliserar Lava Stone, med sitt intensiva ursprung, styrka, uthållighet och stabilitet. Denna fängslande sten fungerar som ett ankare för dem som söker jordning, mod och förmågan att klara livets stormar. Dess energi talar om jordens råa kraft.

Lava