Samling: Nuummite

Nummit, ett av de äldsta mineralerna på jorden, är en extremt sällsynt metamorf bergart som uppskattas vara cirka 3 miljarder år gammal. Upptäckt i Nuuk, Grönland, därav namnet, uppvisar denna unika sten ett fängslande spel av iriserande färger, vanligtvis från guld till blått, när den ses från olika vinklar.

I den metafysiska sfären kallas Nuummite ofta för "Trollkarlens sten" på grund av dess ansedda kraftfulla skyddande och transformerande energier. Det tros vara starkt kopplat till jorden, jordar användarens andliga energier och främjar en djup koppling till jordens närande och helande vibrationer.

På ett känslomässigt plan anses Nuummite främja självacceptans och självkärlek. Det sägs uppmuntra motståndskraft och uthållighet, hjälpa sin innehavare att övervinna utmaningar och negativa känslor, främja en känsla av egenmakt och styrka.

På ett personligt plan tros Nuummite hjälpa till att avslöja undermedvetna mönster och okända rädslor. Det kan belysa dolda aspekter av en själv och underlätta processen för självupptäckt. Denna stens energi sägs vägleda en mot djupgående inre transformation, hjälpa till på resan av personlig utveckling och andlig tillväxt.

I andliga kretsar är Nuummite erkänt som ett kraftfullt meditativt verktyg. Det tros öppna och aktivera tredje ögats chakra, vilket förbättrar intuition, psykiska förmågor och andlig medvetenhet. Användare rapporterar ofta om djupare och mer djupgående meditativa upplevelser och förbättrat drömminne när de arbetar med Nuummite.

I huvudsak symboliserar Nuummite, med sina förtrollande iriserande nyanser och kraftfulla energier, djup jordanslutning, självupptäckt och transformation. Som ett verktyg för jordning, självutforskning och andligt uppvaknande är det en extraordinär sten för dem som vill omfamna sin inre kraft och göra framsteg på sin andliga resa.