Samling: Kalcit

Kalcit hyllas som en kraftfull energiförstärkare och rengöringsmedel i den metafysiska sfären. Det tros underlätta en bro mellan den fysiska och andliga världen, vilket förbättrar ens intuition och psykiska förmågor, vilket gör den till en perfekt sten för meditationsövningar.

Beroende på färg kan kalcit associeras med olika chakran, ge dem positiv energi och främja andlig tillväxt. Orange kalcit, i synnerhet, är kopplad till sakralchakrat, som relaterar till kreativitet och sexuell energi. Denna koppling kan främja en miljö som uppmuntrar innovation och öppenhet, vilket gör den till en idealisk sten för konstnärer, författare eller alla som behöver en kreativ gnista.

Dessutom används orange kalcit ofta för att förbättra emotionell intelligens. Det sägs hjälpa till att övervinna depression, rädslor och fobier genom att omvandla negativa känslor till positiva. Detta hjälper till att släppa tidigare trauman och gå vidare med optimism och glädje.

Calcite, i dess många former, tros också uppmuntra ansvarsfullt ledarskap, öka självförtroendet och förbättra motivationen, vilket gör det till en välgörande sten för de i ansvariga positioner och de som strävar efter att göra positiva förändringar i sina liv.

Kalcitkristallen är en lektion i tålamod och påminner oss om att de mest värdefulla och varaktiga förändringarna ofta är långsamma och stadiga. Det är en följeslagare för dem som söker en djup och meningsfull förvandling i sina liv, oavsett om det är på en andlig, känslomässig eller fysisk nivå.