Samling: Alun

Alun, en grupp av hydratiserade aluminiumsalter, är ofta känt för sina många praktiska användningsområden, från att rena vatten till kulinariska tillämpningar. Men i den metafysiska sfären har Alun också hittat en plats på grund av dess unika egenskaper.

Alun tros ha en kraftfull andlig skyddande egenskap. Det används i många kulturer som ett andligt rengöringsmedel och anses effektivt för att avvärja negativa energier eller onda andar. Många människor tror på dess makt att absorbera negativitet i miljön och därigenom skapa en säkrare och mer balanserad miljö.

Som en sten för kommunikation och förtroende sägs Alum uppmuntra till öppenhet, vilja att ta på sig nya erfarenheter och förmågan att se helheten i livssituationer. Det kan hjälpa en att känna igen sina misstag och lära av dem, vilket främjar personlig tillväxt och mognad.

Fysiskt sett är alun känt för sina antiseptiska egenskaper inom traditionell medicin. Det har använts vid behandling av hudsjukdomar och skador

Alum