Samling: Lepidolite

Lepidolite, en lila eller rosa-violett medlem av glimmergruppen av mineraler, är ett litiumhaltigt mineral som finns i granitpegmatiter. Dess namn kommer från det grekiska ordet "lepidos", som betyder fjäll, och syftar på dess typiska fjällande utseende. Detta mineral finns vanligtvis i Brasilien, Ryssland, USA och Madagaskar.

Inom metafysikens rike resonerar Lepidolite med hjärtat, tredje ögat och kronchakran. Ofta betraktad som 'övergångens sten', tros den hjälpa till att frigöra och förändra gamla beteendemässiga och psykologiska mönster för att framkalla förändring.

Känslomässigt anses Lepidolite vara en lugnande och lugnande sten. Det är tänkt att lindra ångest, depression, stress och andra negativa känslor och ersätta dem med lugn, acceptans och lugn. Det används ofta som en känslomässig stabilisator för att återställa balans och inre frid.

På ett personligt plan ses Lepidolite som en sten av självkärlek och optimism. Det tros främja självförtroende, självacceptans och en positiv självbild. Dessutom är det tänkt att inspirera till oberoende och uppnå mål utan inflytande från andra.

Andligt sett används Lepidolite för att förbättra andlig tillväxt, medvetenhet, intuition och meditation. Det är tänkt att öppna kronchakrat för att få vägledning och insikter från högre medvetande. Dessutom används det ofta för att återkalla drömmar och resa, vilket ger förståelse och lösning på tidigare känslomässiga trauman.

I huvudsak fungerar Lepidolite, med sina lugnande nyanser och milda energi, som en ledstjärna för lugn och acceptans inför förändring och övergång. Den inbjuder oss att omfamna varje fas av livets resa med nåd, tålamod och ett öppet hjärta, vilket främjar personlig tillväxt och andligt uppvaknande.

Lepidolite