Samling: Citrin

Citrin, känd för sina varma, strålande nyanser som sträcker sig från ljusgult till ett honungsguld, är en kraftfull ädelsten vördad för sina metafysiska egenskaper. Ofta förknippad med solar plexus chakra, Citrin symboliserar individualitet och självförtroende, och det uppmuntrar självuttryck.

Citrin, som ofta kallas "Köpmansstenen" eller "Framgångsstenen", tros ge välstånd och överflöd, inte bara i materiell rikedom utan också i alla aspekter av livet. Det anses främja framgång och entusiasm, tända motivation och stimulera kreativitet, vilket gör det till en favorit bland proffs och entreprenörer.

Känslomässigt är Citrin en kraftfull renare av ens viljecentrum, som hjälper till att identifiera och läka problem med maktmissbruk och känslor av hjälplöshet. Det gör att du kan öppna upp för livets process, känna dig mindre rädd för resan och vidta åtgärder för att förverkliga dina drömmar och mål.

Andligt är Citrin känt för sin förmåga att rensa sinnet och röra själen till handling. Det kan hjälpa dig att vara beslutsam om vad du kommer att tillföra ditt liv.

Fysiskt sett har Citrin associerats med att förbättra matsmältningen och stödja sköldkörtelfunktionen.

Citrine