Samling: Sodalit

Sodalit, känd för sin slående djupblå färg, ofta varvat med vit kalcit, är en medlem av tektosilikatfamiljen. Det bildas vanligtvis i magmatiska bergarter som kristalliserade från natriumrik magma - därav namnet, som kommer från latinets "natrium".

Inom metafysiska metoder är Sodalit känd som en sten av logik, rationalitet och effektivitet. Ansluten till halschakran och tredje ögats chakra anses den vara en sten av djup insikt och intuition, som tros främja en känsla av intern kunskap och förståelse.

Känslomässigt ger Sodalite känslomässig balans och sägs vara särskilt effektiv för att lugna panikattacker och känslor av skuld och rädsla. Det anses hjälpa till att integrera alla aspekter av en själv, främja självkänsla, självacceptans och självförtroende.

På ett personligt plan uppmuntrar Sodalite objektivitet och sanning. Det tros förbättra ens förmåga att analysera, observera, kreativitet och disciplin. Det är också känt för sina egenskaper som främjar uthållighet, motivation och förmågan att kommunicera effektivt och logiskt.

Andligt sett används Sodalite i meditation för att stimulera tallkottkörteln och tredje ögat, vilket öppnar sinnet och anden för intuitiva förmågor. Det är tänkt att främja en djupgående resa av självupptäckt och självförverkligande, vilket hjälper dig att förstå din andliga väg och syfte.

I huvudsak speglar Sodalite, med sina himmelska nyanser, det djupa djupet i vårt medvetande. Den inbjuder oss att utforska våra sinnen, inspirera till en törst efter sanning och vårda en väg av självkännedom och självacceptans. Dess energi uppmuntrar oss att leva upp till vår fulla potential och omfamna livet med ett öppet sinne och hjärta.