Samling: Tektite

Tektit, känd för sin mörka eller svarta färg, är ett fascinerande ämne som tros härröra från meteoriska nedslag. Till skillnad från andra mineraler och ädelstenar, bildas tektiter av jordbaserat skräp som kastas ut under meteoritnedslag. Den intensiva värmen och trycket från en sådan påverkan smälter de terrestra stenarna och driver dem in i atmosfären, där de stelnar till de unika formerna av tektiter när de faller tillbaka till jorden. Detta extraordinära ursprung genomsyrar dem med en stark association med utomjordiska energier och kommunikation.

Metafysiskt är tektiter kända som kraftfulla verktyg för andlig tillväxt och expansion. Ofta förknippade med det tredje ögat och kronchakran, sägs de förbättra psykiska förmågor, fördjupa ens medvetande och underlätta astrala resor och andlig mångdimensionalitet.

Som "Anslutningsbarhetens sten" tros tektiter främja en djupare koppling till andra världar och dimensioner, och uppmuntra andlig och kosmisk kommunikation. De hjälper också till att förstå upplevelser och lektioner på en högre nivå, främja andliga framsteg och upplysning.

På ett personligt plan kan tektiter åstadkomma en ökning av ens energifält, vilket hjälper till att övervinna letargi eller brist på motivation. De tros stärka auran och höja en persons vibrationsfrekvens, vilket gör dem till ett utmärkt val för dem som vill höja sitt humör, energi och övergripande syn.

Dessutom sägs tektiter uppmuntra en känsla av äventyr och förändring, vilket gör dem till en underbar följeslagare för dem som är i början av nya ansträngningar eller livsövergångar. De främjar motståndskraft, flexibilitet och förmågan att se potential i varje situation. Tektiter är verkligen en kosmisk gåva som uppmuntrar oss att se bortom vår värld och sträva efter stjärnorna.