Samling: Apache tårar

Apache Tears, en variation av Obsidian, är små rundade och polerade stenar, mörka i färgen med enstaka genomskinlighet. Deras bildning är resultatet av naturlig glaslava som har stelnat snabbt under intensiv värme. Deras namn kommer från en hjärtskärande indianlegend om sörjande Apache-kvinnor som fällde sorgens tårar, som förvandlades till dessa mörka, klotformade stenar.

Metafysiskt är Apache-tårar kraftfulla stenar för jordning och skydd. Starkt kopplade till rotchakrat tros de absorbera negativ energi och skydda bäraren från psykiska attacker, främja känslomässig balans och motståndskraft under utmanande tider.

Känslomässigt är Apache Tears kända för sina helande egenskaper. De tros vara försiktiga i bearbetningen av sorg och trauma, vilket ger förståelse och acceptans för vår känslomässiga smärta. Dessa stenar sägs också stimulera förlåtelse och stöd för att frigöra gamla sår, uppmuntra känslomässig frihet och en känsla av frid.

På ett personligt plan anses Apache Tears förbättra ens förmåga att känna igen hotfulla situationer och agera som ett andligt larmsystem. De är också kända för att stimulera analytisk förmåga och främja ett logiskt förhållningssätt till lösningar, vilket förbättrar din beslutsprocess.

Andligt sett betraktas Apache-tårar som stenar för andligt skydd. De hjälper till att rena auran från negativa energier och blockerar psykiska attacker. I meditation kan de jorda dig i nuet, öppna rotchakrat och främja jordningen av andliga energier.

I huvudsak är Apache Tears pärlor av medkänsla, som erbjuder tröst och stöd under tider av sorg. De tjänar som påminnelser om att även i stunder av sorg och förlust är helande och förvandling möjlig. Dessa stenar uppmuntrar oss att tappert möta våra djupaste rädslor och sorger, främja emotionell motståndskraft och leda oss mot djupgående personlig tillväxt.

Apache tears