Samling: Ägg

Kristallägg, som kommer i en myriad av olika mineraler, har betydande symbolik och metafysiska egenskaper som har aktats i många kulturer runt om i världen. Äggformen representerar fertilitet, pånyttfödelse och nya början, som resonerar med livets, naturens och årstidernas cykler.

När de tillverkas av kristaller antar dessa ägg egenskaperna hos det specifika mineralet. Till exempel kan ett ametistägg främja frid och lugn, medan ett rosékvartsägg kan utstråla vibrationer av kärlek och känslomässigt helande. Formen på ägget förstärker stenens naturliga energi och skapar ett starkt energifält som strålar i alla riktningar.

Många människor använder kristallägg under meditation och håller dem i handflatorna för att få kontakt med sin energi och ingjuta sina avsikter. Andra placerar dem runt sina hem eller på arbetsplatser, där de kan fungera som en skyddande amulett, energirengöring eller helt enkelt en skönhet.

När det gäller bildning är kristallägg noggrant snida och polerade från större bitar av mineralet. Hantverkarna som skapar dessa stycken uppmärksammar kristallens naturliga egenskaper för att få fram dess inneboende skönhet samtidigt som de skapar en symboliskt potent form.

I slutändan är kopplingen du bildar med ditt kristallägg personlig, härledd från dina avsikter, övertygelser och den speciella typ av kristall du väljer. Kom ihåg att kraften hos kristaller förstärks när de paras ihop med uppmärksam avsikt, vilket gör dessa ägg till ett kraftfullt verktyg för personlig och andlig utveckling.