Samling: Hessonite

Hessonite, även känd som 'Cinnamon Stone', är en sort av grossulär, en typ av granat. Dess distinkta färgpalett varierar från honungsgul till djupt rödbruna nyanser och ger den ett varmt och lockande utseende. Hessonite finns i metamorfa bergarter och kommer till största delen från Sri Lanka, även om fyndigheter finns i Brasilien, Kanada, Madagaskar, Tanzania och USA.

I metafysiska kretsar betraktas Hessonite som "Stenen av passion och kreativitet." Det resonerar med det sakrala chakrat, stimulerar det fria flödet av energi och väcker de kreativa och sensuella aspekterna av jaget.

Känslomässigt tros Hessonite ge bäraren mod, självrespekt och förmågan att släppa tidigare trauman. Det är tänkt att minska känslomässig förvirring, hjälpa till att balansera de mentala och känslomässiga tillstånden och vägleda individen mot konsekventa och konstruktiva tankar.

På ett personligt plan sägs Hessonite inspirera till kreativitet, väcka fantasin och väcka innovativa tankar. Det anses vara en idealisk följeslagare för artister, författare, musiker eller någon som ger sig in på ett nytt projekt eller karriär.

Andligt sett anses Hessonite koppla samman de jordiska och andliga rikena, hjälpa individer att upptäcka sitt livs syfte och vägleda dem på deras andliga resa. Det sägs stimulera Kundalini-energin, hjälpa till med andlig tillväxt och självförverkligande.

I huvudsak förkroppsligar Hessonite, med sin varma, kaneltonade lyster, mod, kreativitet och andligt uppvaknande. Denna dyrbara ädelsten är en vacker följeslagare för dem som vill frigöra sin kreativa potential, förbättra sin känslomässiga balans eller uppmuntra sin andliga resa.