Samling: Prehnite

Prehnite är ett hydratiserat kalciumaluminiumsilikatmineral som ofta känns igen på sin genomskinliga, ljusgröna färg. Det bildas i håligheter och sprickor i mafiska vulkaniska bergarter. Prehnit var det första mineral som fick sitt namn efter en person, överste Hendrik von Prehn, som upptäckte det i Sydafrika på 1700-talet.

I den metafysiska sfären är Prehnite huvudsakligen kopplad till hjärt- och solarplexuschakran. Den kallas ofta för 'Profetians sten' eller 'Healer's Stone', som tros förbättra precognition, andlig insikt och förmågan att förbereda sig för situationer.

Känslomässigt anses Prehnite vara en sten av villkorslös kärlek. Det tros hjälpa till att lugna miljön och ge fred och skydd. Dess lugnande energi tros lindra djup rädsla, ångest och rastlöshet, vilket främjar en känsla av inre frid och harmoni.

På ett personligt plan används Prehnite ofta för personlig tillväxt och transformation. Det tros inspirera till tillit till universum och acceptans av sig själv och andra. Det anses också vara en sten av stökigt, tänkt att hjälpa till att släppa ägodelar vi inte längre behöver, eller gamla känslomässiga sår och rädslor som hindrar våra framsteg.

Andligt sett anses Prehnite förbättra andlig tillväxt, intuition och meditation. Det används ofta för att fördjupa kopplingen till naturen och det gudomliga, vilket främjar en känsla av enhet med universum. Dess energi tros också förbättra klarsynta drömmar och astrala resor, vilket främjar en mer djupgående andlig upplevelse.

I huvudsak förkroppsligar Prehnite, med sin lugnande gröna nyans och genomskinliga natur, helande, lugn och framsynthet. Den fungerar som en guide i vår resa av självupptäckt, och uppmuntrar oss att lita på universums visdom och vår förmåga att älska villkorslöst.

Prehnite