Samling: Ammonit

Ammoniter, fascinerande fossiler från förhistoriskt marint liv, har en unik plats i riket av metafysiska egenskaper. Även om de inte är ädelstenar eller mineraler i traditionell mening, bär dessa fossiliserade skal kraftfull energi och symbolik som har fascinerat människor i århundraden.

Namnet "ammonit" kommer från den forntida egyptiska guden Ammon, som ofta avbildades med baggehorn, och skalens spiralform påminner om dessa horn. Denna gamla länk understryker ammoniternas historiska betydelse.

Metafysiskt anses ammoniter vara kraftfulla jordhelande fossiler. Deras spiralform symboliserar ständig förändring och evolution. Vissa tror att ammoniter har absorberat kosmisk energi under eoner och hjälper till att stimulera livskraften (Chi) inombords.

Kända för sina transformativa egenskaper, kan ammoniter hjälpa till att navigera i livets cykler och avslöja ens syfte. De tros ge stabilitet och ordning i livets kaos, ger klarhet och förbättrar energiflödet.

På ett känslomässigt plan sägs ammoniter främja en känsla av avslappning och lindra depressiva känslor, och därmed hjälpa till att släppa negativa mönster och åstadkomma ett jämnt flöde av livskraft.

Fysiskt tror vissa människor att ammoniter, med sin spiralform och sina lager, kan hjälpa till att åtgärda degenerativa störningar och hjälpa kroppens struktur och ämnesomsättning

Ammonite