Samling: Koppar

Koppar är en naturlig metall och ett viktigt näringsämne, känt för sin rödbruna färg och utmärkta ledningsförmåga för värme och elektricitet. Detta vitt spridda grundämne förekommer i ren form och i mineraler som azurit, malakit och karbonat. Koppargruvor finns över hela världen, med betydande fyndigheter i Chile, USA och Peru.

I den metafysiska sfären är koppar associerad med alla chakran, men den är särskilt i linje med rot- och hjärtchakran. Ofta kallad "Direktorstenen", tros den förstärka tankar, helande energi och egenskaperna hos andra kristaller.

Känslomässigt anses koppar ge en harmonisk koppling mellan de fysiska och astrala kropparna, och anpassar ens tankar, önskningar och känslor. Det tros också bekämpa letargi, rastlöshet och icke-acceptans av sig själv, vilket främjar en känsla av optimism och självkänsla.

Personligen anses koppar vara en sten av överflöd, som främjar initiativ, optimism, diplomati och oberoende. Det är tänkt att stimulera professionell tillväxt, hjälpa till att lära sig att lita på sin instinkt och intuition. Det tros också hjälpa individer att övervinna rädslor och hinder som hindrar dem från att nå sin fulla potential.

Andligt sett används koppar för att förstärka och överföra tankar, vilket gör det till ett utmärkt verktyg för kanalisering och psykisk kommunikation. Det tros balansera kroppens energiflöden, förbättra andliga förbindelser och stimulera andlig anpassning.

I huvudsak symboliserar koppar, med sin livfulla energi och varma glöd, spänst, tillväxt och anslutning. Som en kanal av andlig energi hjälper den till med personlig transformation, andligt uppvaknande och utforskande av ens potential, vilket främjar en känsla av harmoni mellan den fysiska och andliga världen.

Copper