Samling: Orthoceras

Orthoceras, som betyder "rakt horn", syftar på de fossiliserade resterna av utdöda marina djur, kända som bläckfiskar som levde för cirka 400 miljoner år sedan under Ordoviciumperioden. De kännetecknas av sina långsträckta, koniska skal och kan hittas över hela världen, ofta i svart marmor i Marocko.

I den metafysiska världen förknippas Orthoceras främst med rotchakrat. Dess uråldriga energi tros ge visdom, självförtroende och framgång, vilket gör att den ofta kallas "Stone of Empowerment".

Känslomässigt anses Orthoceras hjälpa till att lindra känslor av depression, stress och ångest. Det tros stimulera livskraftsenergin, främja en känsla av glädje, entusiasm och upplyftande andar. Dess jordningsegenskaper sägs också uppmuntra stabilitet och balans, vilket hjälper till att bekämpa känslomässiga omvälvningar.

På ett personligt plan tros Orthoceras fossiler främja personlig tillväxt och transformation. De sägs hjälpa till att utveckla tålamod, uthållighet och motståndskraft och därigenom hjälpa individer att övervinna sina rädslor och hinder. Dessutom tros dessa fossil stimulera en förståelse för livets sammankopplingar, främja en känsla av enhet och samarbete.

Andligt sett används Orthoceras-fossiler för att öka andlig visdom och intuition. De tros stimulera en djupare koppling till jorden och det förflutna, vilket ger insikt i livets och evolutionens stora cykel. I meditation är de vana vid att resa tillbaka till tidigare liv, vilket ger en möjlighet att förstå och läka trauman från tidigare liv.

I grund och botten fungerar Orthoceras, med sitt uråldriga ursprung och anmärkningsvärda bevarande, som en kraftfull symbol för motståndskraft, evolution och livets sammanlänkning. Dess bestående närvaro påminner oss om den tidlösa visdom som är inneboende i jorden och vår potential för tillväxt, transformation och andligt uppvaknande.