Samling: Seraphinite

Seraphinite, ett handelsnamn för en viss form av klinoklor, är ett mörkgrönt mineral som kännetecknas av sina fjäderlika vita mönster som liknar änglavingar - därav namnet som kommer från seraferna, den högsta ordningen av änglar i kristen teologi. Detta fantastiska mineral finns främst i regionen Bajkalsjön i Sibirien, Ryssland.

I metafysiska praktiker är Seraphinite associerad med hjärt- och kronchakran, och fungerar som en bro mellan de fysiska och himmelska rikena. Den kallas ofta för "den andliga upplysningens sten" och är känd för sin höga andliga energi.

Känslomässigt tros Seraphinite främja emotionell läkning genom att frigöra negativ energi och uppmuntra känslor av kärlek och empati. Dess närande energi tros inspirera till personlig tillväxt och inre frid, stödja känslomässig balans och harmoni.

På ett personligt plan sägs Seraphinite stimulera hjärtchakrat, väcka kundalinienergin och främja en bättre förståelse av sig själv och sin relation till universum. Det används ofta för att förbättra intuitiva förmågor och främja klarhet i tankar, vilket banar väg för personlig transformation och andlig tillväxt.

Andligt sett tros Seraphinite underlätta medveten medvetenhet på många högre plan. Det används ofta i meditation, där dess energi sägs hjälpa till att få kontakt med änglar och det gudomliga feminina. Det är tänkt att inspirera till upplysning, självläkning och andlig uppstigning.

I huvudsak viskar Seraphinite, med dess änglakopplingar, om universums gudomliga orkestrering. Dess energier sägs uppmuntra harmoni, balans och upplysning, vilket inbjuder oss att ansluta till högre medvetandetillstånd och leva i linje med vårt högsta jag.