Samling: Sugilite

Sugilite är ett extraordinärt och relativt sällsynt mineral, känt för sina livfulla nyanser som sträcker sig från rosa och lila-röd till djupt blålila. Den upptäcktes första gången 1944 av den japanske petrologen Ken-ichi Sugi, därav dess namn. Idag finns betydande fyndigheter av Sugilite i Japan, Kanada och Sydafrika.

Metafysiskt hänvisas Sugilite ofta till som "helarens sten" på grund av dess ansedda associering med fysiskt, emotionellt och andligt helande. Sugilite, främst kopplat till det tredje ögat och kronchakran, tros stärka andlig medvetenhet och främja psykiska förmågor, vilket underlättar djup andlig kärlek och visdom.

Känslomässigt anses Sugilite ge känslor av frid och välbefinnande. Det tros hjälpa till att släppa bekymmer och främja förmågan att leva i nuet. Dess tröstande energier kan uppmuntra positiva tankar och känslor, vilket gör att man kan släppa taget om negativitet och disharmoni.

På en personlig nivå anses Sugilite vara en sten av förlåtelse och acceptans, som tros hjälpa till att förstå och lösa djupt rotade problem. Det är tänkt att inspirera till personlig tillväxt genom att hjälpa till att integrera livserfarenheter, både bra och dåliga, i ens kunskap och förståelse.

Ur ett andligt perspektiv sägs Sugilite erbjuda skydd mot negativa energier och förbättra andliga förbindelser. Det används ofta i meditation för att fördjupa andlig förståelse och underlätta upplevelser av gudomlig kärlek. Det anses också uppmuntra andligt självförtroende, vilket gör det möjligt för en att leva i linje med sin andliga visdom.

Sammanfattningsvis symboliserar Sugilite, med sin distinkta djupa lila och kraftfulla energi, andlig kärlek, visdom, personlig tillväxt och skydd. Dess livfulla energi gör den till en fantastisk följeslagare för andliga sökare, de som är i behov av känslomässigt helande eller någon som är på väg mot personlig utveckling.

Sugilite