Samling: Safir

Safir, en dyrbar ädelsten, är en variant av mineralet korund. Den är beundrad för sin glänsande skönhet och hållbarhet, tillgänglig i en mängd färger förutom rött (röd korund klassificeras som rubin). De mest eftertraktade safirerna är en rik, djupblå. Safirer bildas djupt inne i jordskorpan, under förhållanden med extrem värme och tryck.

I den metafysiska sfären är Safir associerad med hals- och tredjeögats chakra, beroende på dess färg. Den är känd som en "Visdomssten", som tros förbättra insikt, mental smidighet och andlig upplysning.

Känslomässigt anses Sapphire vara en sten av lugn. Det är tänkt att ge sinnesfrid och lugn och hjälpa till att läka känslomässiga sår. Det sägs också inspirera till förtroende, engagemang och trohet, vilket gör det till en perfekt sten för att stärka relationer.

På ett personligt plan är Sapphire känd för att skärpa intellektet och stimulera klart tänkande, urskillning och visdom. Det används ofta för att förbättra koncentrationen och skydda mot oönskade tankar, främja ett lugnt och fokuserat sinne. Det tros också uppmuntra ärlighet, sanning och trohet.

Andligt sett är Sapphire erkänt som ett verktyg för andlig tillväxt och uppvaknande. Det tros hjälpa till att öppna och läka det tredje ögats chakra, förbättra intuition, klärvoajans och inre syn. Det används ofta i meditation för att öka djupet av lugn och uppnå högre medvetandetillstånd.

I huvudsak reflekterar Safir, med sina himmelska nyanser, djupet av kosmos. Som en symbol för visdom och adel uppmuntrar den till klarhet, trofasthet och andlig insikt, och vägleder oss på vår väg mot självförverkligande.