Samling: Unakite

Unakit är en slående sten som huvudsakligen består av grön epidot och rosa ortoklasfältspat, vilket skapar ett unikt fläckigt utseende. Unakite, uppkallad efter Unaka-området i Appalacherna i USA där den först upptäcktes, bildas vanligtvis i olika metamorfa miljöer.

I den metafysiska sfären hänvisas Unakite ofta till som "synens sten" på grund av dess påstådda förmåga att stimulera det tredje ögat och underlätta intuitiv insikt. Det tros ha resonans med hjärtchakrat, vilket uppmuntrar känslomässig balans och harmoniska relationer.

Känslomässigt anses Unakite vara ett kraftfullt verktyg för emotionell motståndskraft. Det är tänkt att stödja processen att läka från känslomässiga trauman och hjälpa till att upprätthålla känslomässig balans under tider av förändring eller stress.

På ett personligt plan är Unakite erkänt för sin påstådda förmåga att hjälpa till med personlig tillväxt. Det tros hjälpa individer att konfrontera och lösa problem från det förflutna, vilket möjliggör personlig utveckling och omvandling av negativa energier till positiva.

Andligt sett anses Unakite vara en visionssten, som tros förbättra andlig insikt och underlätta förståelsen av tidigare livshändelser som påverkar nuet. Det anses också främja visualisering och psykisk syn, vilket ger en skonsam frigöring av blockeringar som hämmar andlig tillväxt.

I huvudsak betyder Unakite, med sin fängslande blandning av rosa och grönt, känslomässigt helande, personlig tillväxt och andlig insikt. Det är en uppmuntrande följeslagare för alla som vill läka från det förflutna, omfamna personlig förvandling eller fördjupa sin andliga vision.

Unakite