Samling: Sardonyx

Sardonyx, en variant av onyx, är en bandad kalcedon, en medlem av kvartsfamiljen, bestående av omväxlande band av sard och onyx. Denna skiktade formation är resultatet av rytmisk kristallisation som sker under tusentals år i kiseldioxidrikt grundvatten.

Känd för sina fantastiska mönster och nyanser som sträcker sig från vitt, brunt och brunt till nästan svart, varje bit av sardonyx är lika unik som de resor den gör i jordens djup. Den här stenen är lika vacker som den är robust, används ofta i kaméer och tätningar genom historien på grund av dess hårdhet och kontrasten i dess färgade band.

Metafysiskt anses sardonyx vara en sten av styrka och skydd. Det tros främja integritet, dygd och lycka, och ingjuta i dess innehavare en stabil grund och modet att ta sig an nya ansträngningar. Lagren av sard och onyx tros bära energierna av kärlek, kraft och disciplin, vilket ger individer möjlighet att anamma en transformerande resa mot sitt sanna jag.

Sardonyx är också förknippat med kommunikation och meningsfulla relationer. Dess energi sägs underlätta flödet av förståelse, medkänsla och kamratskap. Det anses vara särskilt fördelaktigt för par, uppmuntrar stabilitet, lycka och varaktiga partnerskap.

Sardonyxens motivationsenergi anses ge uthållighet, stimulera strävan efter att uppfylla personliga och professionella relationer. Den förkroppsligar en spännande blandning av energivibrationer som kan ge dig ett äventyr på din livsresa.

Som alltid kan de spännande metafysiska egenskaperna hos sardonyx fungera som ett andligt komplement till ditt liv, främja tillväxt och förståelse, men bör inte ersätta professionella råd eller vägledning.

Sardonyx