Samling: Onyx

Onyx, en form av kalcedon, kännetecknas av sina parallella bandade lager, som kontrasterar i färg. Vanligtvis finns i svart, onyx presenterar också band i vitt, brunt och rött. Den svarta varianten är kanske den mest kända och drar associationer till djup, mystik och styrka.

Djupt förankrad i den metafysiska sfären är onyx vördad som en skyddssten. Det tros stöta bort negativ energi, avvärja psykisk attack och lindra känslor av ångest och rädsla. Många anser att det är en kraftfull allierad under utmanande perioder, som ger styrkan att uthärda svårigheter och främjar motståndskraft och självdisciplin.

Onyx är också känt för sina jordningsegenskaper. Det sägs förankra oregelbundna energier, anpassa dem med mer stabila krafter. På detta sätt hjälper onyx till att upprätthålla mental och känslomässig jämvikt och hjälper bäraren att fatta klara beslut och behålla fokus.

Utöver dessa fördelar används onyx ofta för drömarbete. Det är tänkt att ge värdefulla insikter i ens undermedvetna, vilket möjliggör större självförståelse.

När det gäller dess bildning, skapas onyx när kiseldioxid avsätter skikt i håligheter i lava. Skikten bildas under tusentals, om inte miljoner, år, vilket ger stenens signaturband. Varje bit onyx är därför ett litet bevis på den geologiska tidens orubbliga gång.

Med sin rika historia och slående utseende ger onyx en spännande blandning av visuell tjusning och metafysisk resonans, vilket gör den till en mycket eftertraktad sten för användning i smycken, inredning och andlig praktik.

Onyx