Samling: Karneol

Karneol är en fängslande sten känd för sin lysande orange nyans och rika historia. Som en av de äldsta kända ädelstenarna har karneol varit vördad i århundraden för sin skönhet och upplevda metafysiska egenskaper.

När det gäller dess metafysiska egenskaper anses karneol vara en sten av vitalitet och motivation. Det tros stimulera ambition, mod och drivkraft och därigenom driva dess bärare mot framgång. Om du vill föra in mer motivation och beslutsamhet i ditt liv, kan karneols livfulla och energiska vibrationer vara precis vad du behöver.

Stenen tros också ha en potent effekt på det sakrala chakrat, centrum för njutning, kreativitet och känslomässigt flöde i kroppen enligt många andliga traditioner. Genom att arbeta med karneol kan individer få ett uppsving i kreativa energier och modet att uttrycka sig fullt ut och passionerat.

Utöver dessa egenskaper sägs karneol vara en skyddande sten, särskilt fördelaktig för att fördriva negativitet och ersätta den med en kärlek till livet. Dess varma, glada energi kan också hjälpa till att lyfta humöret och förbättra ens syn.

Sistligen tros karneol ha jordningsegenskaper, vilket hjälper individer att förbli närvarande, fokuserade och förankrade i verkligheten. Det kan hjälpa en att lita på sig själv och sina uppfattningar, uppmuntra ståndaktighet och uthållighet i alla ansträngningar.