Samling: Beryll

Beryl, en levande ädelstensfamilj som inkluderar smaragd och akvamarin, har en imponerande repertoar av metafysiska egenskaper. Det är känt för att stimulera sinnet, öka intellektet och förbättra tankens klarhet.

Beryls energi uppmuntrar mod och självförtroende och hjälper till att driva bort alla känslor av lättja eller sysslolöshet. Den har en robust koppling till solar plexus chakra, vilket gör den till en ledstjärna för viljestyrka och motivation, som inspirerar bäraren att vidta åtgärder mot sina mål.

Beryl är också känd som en sten för helande och skydd. Dess lugnande energi kan hjälpa till att minska stress och lugna sinnet, vilket gör den till en utmärkt sten för meditation och healing sessioner. Det tros ha kraften att skydda bäraren från miljöpåfrestningar och negativ energi.

När det gäller fysisk läkning, tros Beryl förbättra kroppens förmåga att läka sig själv. Det är ofta förknippat med behandlingar för organen, såsom levern, hjärtat, magen och ryggraden. Dessa traditionella föreställningar har dock inte bevisats vetenskapligt.

Sammanfattningsvis erbjuder Beryls metafysiska egenskaper en rad känslomässiga, intellektuella och fysiska fördelar. Icke desto mindre är det viktigt att komma ihåg att kristaller och mineraler bör användas som kompletterande verktyg, inte som ersättning för professionell medicinsk rådgivning.

Beryl