Samling: Mjölkkvarts

Mjölkkvarts, passande namn efter sin opaliserande, mjölkaktiga nyans, är den vanligaste varianten av kristallin kvarts. Den vita färgen orsakas av små gas- och vatteninneslutningar, eller mikroskopiska vätskefyllda håligheter, som ger mineralet ett tätt, grumligt utseende.

Denna spännande sten bildas under stora tidsperioder i jordskorpan när heta mineralrika lösningar infiltrerar utrymmen i berget och gradvis avsätter mikroskopiska kvartskristaller när lösningen svalnar och avdunstar. Med tiden ackumuleras dessa mikroskopiska kristaller och bildar stora exemplar av Milky Quartz.

Från en metafysisk synvinkel är Milky Quartz vördad som en lugnande sten, som påstås hjälpa till att lugna och balansera energier och förbättra koncentrationen. Dess energi är mild men ändå kraftfull, används ofta i healing och meditation för att få kontakt med ens inre visdom och avslöja djupt rotade sanningar.

På grund av sin yin eller feminina energi anses Milky Quartz också vara en vårdande sten som främjar empati, medkänsla och förståelse. Det används ofta för att stärka emotionell motståndskraft, hjälpa en process och frigöra känslomässiga trauman eller blockerade energier.

Inom den andliga tillväxtens rike sägs dessutom Milky Quartz förbättra kommunikationen med andliga världar och stimulera medvetandet, hjälpa till med andlig utveckling och uppnå ett djupt, fridfullt meditativt tillstånd.

Trots dess vanlighet är Milky Quartz, med sin tröstande närvaro och fridfulla estetik, ett favoritval för dem som söker emotionell balans, ökad koncentration och förbättrad andlig tillväxt. Stenens mjölkaktiga utseende tjänar som en påtaglig påminnelse om dess påstådda lugnande energier och metafysiska egenskaper.