Samling: Mangano kalcit

Manganokalcit, även känd som Pink Calcite, är ett kalciumkarbonatmineral känt för sina vackra, babyrosa nyanser. Dess lugnande färgpalett, som sträcker sig från ljusrosa till rik ros, förkroppsligar stenens milda energi. Den kan hittas på olika platser över hela världen, särskilt i Peru och Mexiko.

I den metafysiska världen är Mangano Calcite associerad med hjärtchakrat och kallas ofta för "Stenen av kärlek och medkänsla". Det är tänkt att öppna hjärtat för att ta emot och ge kärlek villkorslöst.

Känslomässigt tros manganokalcit hjälpa till att frigöra rädsla och sorg från det förflutna, vilket möjliggör emotionell helande. Det anses också förstärka känslor av självvärde och självacceptans, främja en kärleksfull och förlåtande miljö.

På ett personligt plan ses Mangano Calcite som en sten av frid och välbefinnande. Det tros uppmuntra positiv självbild, stödja mental tillväxt och ge en känsla av lugn och harmoni. Det anses också öka minnet och inlärningsförmågan, vilket gör det till ett populärt val för elever.

Andligt sett används Mangano Calcite för att främja en känsla av enhet med universum och en djup koppling till den gudomliga kärleken. Det tros förbättra meditationen genom att främja ett lugnt sinne, vilket banar väg för andlig tillväxt och högre medvetande.

I huvudsak betyder Mangano Calcite, med sina lugnande rosa toner, villkorslös kärlek, emotionell helande och andlig tillväxt. Denna vårdande ädelsten fungerar som en mild påminnelse för dem som söker känslomässigt lugn, självkärlek och en djupare andlig koppling.