Samling: Vågen

Vågen (23 september - 22 oktober)

Vågen är zodiakens sjunde tecken, ofta förknippat med harmoni, balans och rättvisa. Som ett lufttecken är vågarna sällskapliga, diplomatiska och fördomsfria. De är kända för sin kärlek till fred och jämvikt och sin förmåga att se båda sidor av en situation. Representerade av Vågen strävar Vågen efter att skapa jämvikt inom alla områden av sina liv.

Styrkor:

  1. Diplomatisk: Vågar är naturliga fredsstiftare. De utmärker sig på att förstå olika synvinklar och skapa harmoni i relationer.
  2. Sociala: De är ofta sällskapliga och kan lätt få kontakt med andra. Detta gör dem bra på att bygga och underhålla relationer.
  3. Rättvisa: Vågar är kända för sin känsla för rättvisa. De är ofta opartiska och kan göra balanserade bedömningar.

Svagheter:

  1. Obeslutsam: Eftersom de kan se flera sidor av en situation kan de kämpa med beslutsfattande.
  2. Avoidant: Vågar ogillar konflikter och kan undvika svåra samtal eller konfrontationer, vilket kan leda till olösta problem.
  3. People-pleaser: Deras önskan att hålla alla nöjda och upprätthålla fred kan ibland göra dem mottagliga för att vara människor-behagliga, och eventuellt försummar sina egna behov.