Samling: Leopardit Jaspis

Leopardite Jaspis, även känd som Leopard Skin Jasper, är en unik variant av jaspis känd för sina distinkta fläckar som påminner om en leopards hud. Den här spännande stenen kan variera i färg från solbränna och rökgrå till djupt, jordnära röd, och visar en vacker uppsättning rosetter i en matris av grågrönt eller rosa.

Metafysiskt är Leopardit Jaspis erkänt som en sten av styrka och vitalitet. Det tros främja självförtroende, ingjuta mod och hjälpa till att upptäcka sig själv. Stenens leopardliknande fläckar tros symbolisera mångfalden av färdigheter och talanger varje person besitter, vilket uppmuntrar oss att använda dem i vårt dagliga liv.

Känslomässigt sägs leoparditjaspis ge komfort och trygghet. Dess lugnande inflytande tros minska stress och ångest, vilket främjar känslomässig balans. Det är också förknippat med förlåtelse och förståelse, hjälper till att läka känslomässiga sår och släppa förbittring.

På ett personligt plan tros Leopardite Jasper öka personlig kraft och självsäkerhet. Det sägs ingjuta modet att möta utmaningar och göra nödvändiga förändringar. Det är också förknippat med resor och anses vara en utmärkt sten för resor, som erbjuder skydd och vägledning.

Andligt sett används Leopardite Jaspis för jordning och centrering under meditation. Det tros hjälpa till att få kontakt med naturens andar och djurtotemer och fungerar som en bro mellan vårt moderna liv och naturens visdom.

I huvudsak representerar Leopardite Jaspis, med sina intrikata leopardliknande fläckar och jordnära färger, styrka, upptäckt och känslomässigt helande. För dem som vill stärka sitt självförtroende, främja känslomässig balans och få kontakt med naturen, fungerar Leopardite Jasper som en unik och stödjande guide.