Samling: Leo

Leo (23 juli - 22 augusti)

Lejonet är zodiakens femte tecken, ofta förknippat med värme, närvaro och teatralitet. Som ett eldtecken är leomedlemmar passionerade, generösa och älskar att vara i rampljuset. De är kända för sina ledaregenskaper och sin storhjärtade natur. Lejonen anses ofta kungliga och kungliga, ungefär som deras symbol, Lejonet.

Styrkor:

  1. Karismatisk: Lejonmedlemmar är ofta karismatiska och kan lätt dra till sig andras uppmärksamhet och beundran. De tenderar att lysa i sociala situationer.
  2. Generösa: Leomedlemmar är ofta generösa, både med sin tid och sina resurser. De är vanligtvis villiga att hjälpa de behövande.
  3. Säker: Leomedlemmar är kända för sitt självförtroende, vilket gör att de kan ta ansvar och få saker att hända.

Svagheter:

  1. Arrogant: Deras självförtroende och behov av att vara i rampljuset kan ibland uppfattas som arrogans.
  2. Envis: Leomedlemmar kan vara inställda på sina sätt och kan ha svårt att erkänna när de har fel.
  3. Dominerande: Deras starka personligheter och önskan om ledarskap kan ibland framstå som dominerande, vilket kan leda till konflikter i relationer eller lagarbetssituationer.