Samling: Kiselkarbid

Kiselkarbid, även känd som "regnbågsädelstenen" eller "karborundum", är ett fängslande mineral med ett brett spektrum av användningsområden och tillämpningar. Ur ett metafysiskt perspektiv hyllas detta mineral för sin förmåga att rena auran och stimulera kreativiteten.

Kiselkarbid är syntetiskt framställd av en blandning av kisel och kol under extrem värme och tryck, för användning i slipande material. Dess namn kommer från de material som används vid tillverkningen och dess skimrande, regnbågsliknande lyster gör den till ett populärt val för dekorativa ändamål.

Kiselkarbid tros vara en mästare healer, som harmoniserar de sju chakran och renar auran. Dess metafysiska egenskaper är mest förknippade med solar plexus chakra, energicentret som styr personlig kraft och kreativitet. Genom att stimulera detta chakra anses Silicon Carbide frigöra potentialen för innovativt tänkande och problemlösning.

Vidare bär kiselkarbid en energi som kan stimulera framsteg och tillväxt, vilket hjälper användare att gå förbi stagnerande stadier i livet. Det används ofta under meditation som ett verktyg för andlig tillväxt och självupptäckt, vilket främjar jakten på att påbörja nya projekt.