Samling: Iron Tiger Eye

Iron Tiger Eye är en unik variant av Tiger Eye-familjen som blandar den gyllene chatoyancyen hos traditionella Tiger Eye med rika, jordnära nyanser av rött och brunt. Detta beror främst på närvaron av järninneslutningar i stenen. Det finns mestadels i områden där järnmalm och kvartsavlagringar samexisterar, såsom Sydafrika och västra Australien.

Metafysiskt tros Iron Tiger Eye förena solens levande energi med jord och järns jordningsegenskaper, vilket skapar en balanserad energi som främjar både vitalitet och stabilitet. Denna sten tros vara särskilt kopplad till bas- och solarplexuschakran, vilket hjälper till att öka personlig kraft och fysisk energi.

På ett känslomässigt plan anses Iron Tiger Eye ge en känsla av lugn och fokus mitt i kaoset. Det sägs hjälpa till att skingra rädsla och ångest, främja mental klarhet och hjälpa till i beslutsprocesser, särskilt under känslomässigt laddade eller stressiga situationer.

Personligen anses denna ädelsten vara en sten av handling och upplösning. Det tros hjälpa till att manifestera idéer i verkligheten och erbjuda det mod och den beslutsamhet som behövs för att övervinna hinder och nå sina mål.

Andligt sett ses Iron Tiger Eye som en skyddande sten, som tros avvärja negativa energier och ge en känsla av säkerhet. Det är också tänkt att hjälpa till att jorda andlig energi, så att man kan hålla kontakten med det jordiska planet samtidigt som man utforskar högre andliga världar.

Sammanfattningsvis symboliserar Iron Tiger Eye, med sin fascinerande blandning av färger och skimmer, vitalitet, stabilitet, mental klarhet och andligt skydd. Det är en utmärkt följeslagare för dem som vill balansera sina energier, navigera i livets utmaningar och grunda sina andliga utforskningar i praktisk verklighet.