Samling: Celestine

Celestin, även känd som celestite, är ett strontiumsulfatmineral som ofta finns i geoder eller i sedimentära bergformationer. Detta mineral är bäst känt för sin känsliga blå färg och höga vibrationsfrekvens. Betydande fyndigheter av celestine finns på Madagaskar, men det kan också hittas i olika andra delar av världen.

Inom metafysikens rike resonerar Celestine starkt med hals- och tredje ögats chakra. Känd som "Stenen för himmelsk kommunikation", tros den förbättra sinnets klarhet, hjälpa till med andlig utveckling och främja sann och tydlig kommunikation.

Känslomässigt anses Celestine vara en lugnande och upplyftande sten. Det är tänkt att ingjuta ens varelse med fridfulla, fridfulla energier, lindra känslor av oro, ångest eller förtvivlan. Det används ofta för att ingjuta en känsla av harmoni och balans, vilket främjar inre frid och optimism.

På ett personligt plan är Celestine vördad för sin förmåga att främja mental klarhet och insikt. Det tros hjälpa till i problemlösnings- och beslutsprocesser, främja tydligt, logiskt tänkande och intuitiv medvetenhet. Det är också tänkt att uppmuntra ärligt självuttryck och effektiv kommunikation med andra.

Andligt är Celestine känd för sin högfrekventa energi som tros förbinda en med änglarike och högre dimensioner. Det används ofta under meditation för att främja gudomlig kommunikation, öka andlig medvetenhet och stimulera profetiska drömmar.

I huvudsak representerar Celestine, med sina eteriska blå nyanser och harmoniska energi, andlig utveckling, fridfull kommunikation och mental klarhet. Den fungerar som ett vägledande ljus för dem som söker lugn, upplysning och en djupare förbindelse med det gudomliga.