Samling: Bärnsten

Bärnsten, som ofta betraktas som en pärla, är faktiskt ett fossiliserat trädharts, med en spännande historia som går tillbaka miljoner år. Dess varma, strålande nyanser sträcker sig från gult och orange till rika honung och bruna nyanser. När detta organiska ämne gradvis fossiliseras under eoner, fångar det ibland växtmaterial, insekter eller andra små organismer, och bevarar dem därigenom och ger ett anmärkningsvärt fönster till förhistoriska ekosystem.

I metafysiska termer är Amber känd som en kraftfull healer och rengöring, som drar ut och omvandlar negativ energi på många nivåer. Associerad med solarplexuschakrat bär bärnsten en ljus, lugnande energi som främjar hälsa och läkning, som påminner om solljus en varm dag.

Känslomässigt tros Amber balansera känslor och rensa sinnet. Dess varma energi tros lindra stress, öka tålamodet och främja en positiv syn. Det är känt för sin förmåga att visa en tröstande känsla av välbefinnande och vitalitet.

På ett personligt plan tros Amber stimulera intellektet, främja visdom och uppmuntra beslutsfattande och spontanitet. Denna koppling till intellekt speglar Ambers bevarande av forntida liv, och symboliserar en bro mellan det förflutna och nuet, minne och insikt.

I andliga termer är bärnsten kopplad till forntida kunskap, förfäders härstamning och återkallande av tidigare liv. Detta är direkt kopplat till dess fysiska egenskaper, eftersom det bevarar forntida liv och bär på essensen av livskraften.

Dessutom ses Amber som en skyddande talisman, som traditionellt används i smycken för att avvärja onda andar och bringa lycka. Dess strålande färg och varma energi förkroppsligar solens kraft och symboliserar en fyr av ljus och hopp. Dess långa, transformativa bildningsprocess tjänar som ett bevis på motståndskraft och potentialen för skönhet inför motgångar.