Samling: Ametrine

Ametrine, som namnet antyder, är en fängslande kombination av ametist och citrin, två sorter av kvarts, i en enda sten. Den uppvisar ametistens fridfulla lavendelnyanser sammanslagna med det varma, soliga skenet från citrin, vilket skapar en slående blandning av färger som kapslar in både vinterns kyla och sommarens värme.

I metafysiska termer tros Ametrine förkroppsliga de individuella egenskaperna hos både ametist och citrin, vilket gör det till en sten av balans och synergi. Det sägs förena de fysiska och andliga rikena och överbrygga gapet mellan det medvetna och det undermedvetna. Den bär energin av både lugn och överflöd, som representerar enheten i dualitet.

På en känslomässig nivå tros Ametrine stimulera intellekt och rensa negativ känslomässig programmering. Den är känd för att lindra depression och leda sin användare bort från ångest och stress mot lugn och klarhet. Denna sten tros också släppa blockeringar i både sinnet och kroppen, hjälpa till att släppa taget om det förflutna och gå framåt.

På ett personligt plan är Ametrine förknippat med överflöd och rikedom, och härrör denna egenskap från Citrin. Det sägs stimulera kreativitet och stödja att ta kontroll över sitt liv. Denna unika sten tros förbättra kompatibiliteten och acceptansen för andra, vilket gör den till fördel för relationer.

Andligt sett är Ametrine kopplat till högre medvetande. Det används ofta för att förbättra andlig klarhet och integrera den andliga sfären med det dagliga livet. Den är känd för sin förmåga att stärka koncentrationen och främja "gudomlig anslutning" och används ofta i meditation och andliga övningar.

I huvudsak symboliserar Ametrine, med sin dubbla färg och kombinerade egenskaper, enheten av motsatser, intellektuell klarhet och känslomässigt välbefinnande. För dem som söker balans, kreativitet och en djupare andlig koppling, är Ametrine en spännande och stödjande guide.