Kolekce: Ohnivý kalcit

Ohnivý kalcit, také známý jako červený nebo oranžový kalcit, je minerál uhličitanu vápenatého, který získává své živé, ohnivé odstíny díky přítomnosti železa nebo jiných stopových prvků. Kalcit se obecně tvoří v různých geologických prostředích, od sedimentárních po metamorfované horniny, a je jedním z nejběžnějších minerálů na Zemi. Energický a nápadný ohnivý kalcit má specifickou tendenci tvořit se v oblastech, kde horké, na minerály bohaté vody prosakují stávajícím vápencem nebo mramorem.

V oblasti metafyziky je ohnivý kalcit dynamický kámen prodchnutý povzbuzující energií. Často je spojován se sakrální a kořenovou čakrou, kde se věří, že přináší vitalitu a vášeň. Ohnivý kalcit je považován za katalyzátor kreativity a sexuální energie, který pomáhá rozbít staré vzorce a vnáší do života jiskru novosti.

Tento mocný kámen je také považován za výjimečný nástroj pro emocionální léčení. Říká se, že udržuje uklidňující teplo, které pomáhá uvolnit pocity strachu, stresu nebo odporu a podporuje pocit radosti, nadšení a sebevědomí. Předpokládá se, že tím Fire Calcite umožňuje silnější smysl pro účel a odhodlání.

Kromě toho se předpokládá, že ohnivý kalcit má silnou uzemňovací energii, spojuje jednotlivce s fyzickým světem a pomáhá cítit se bezpečně a bezpečně. Jeho ohnivá energie také souvisí s motivací, umožňuje člověku překonávat výzvy a podnikat rozhodné kroky k dosažení svých cílů.

Oheň O kalcitu se říká, že se svou živoucí energií zažehne „oheň uvnitř“ a podporuje odvahu a houževnatost. To z něj dělá prospěšný kámen pro ty, kteří se pouštějí do nových podniků nebo se snaží vnést do svého života více vášně, kreativity a odhodlání. Není to jen podmanivý doplněk jakékoli sbírky krystalů, ale také potenciální nástroj pro osobní transformaci a růst.