Kolekce: Orthoceras

Orthoceras, což znamená „rovný roh“, označuje zkamenělé pozůstatky vyhynulých mořských živočichů známých jako hlavonožci, kteří žili asi před 400 miliony let v období ordoviku. Vyznačují se svými protáhlými kuželovitými lasturami a lze je nalézt po celém světě, často se objevují v černém mramoru v Maroku.

V metafyzickém světě je Orthoceras spojován především s kořenovou čakrou. Věří se, že jeho prastará energie přináší moudrost, sebevědomí a úspěch, a proto se o něm často mluví jako o „kámenu posílení“.

Emocionálně se předpokládá, že Orthoceras pomáhá zmírňovat pocity deprese, stresu a úzkosti. Věří se, že stimuluje energii životní síly, podporuje pocit radosti, nadšení a povznesené nálady. O jeho uzemňovacích vlastnostech se také říká, že podporují stabilitu a rovnováhu, což pomáhá bojovat proti emocionálním otřesům.

Na osobní úrovni se věří, že fosilie Orthoceras podporují osobní růst a transformaci. Říká se, že pomáhají při rozvoji trpělivosti, vytrvalosti a odolnosti, a tím pomáhají jednotlivcům překonat jejich strachy a překážky. Navíc se předpokládá, že tyto zkameněliny podněcují pochopení vzájemných souvislostí života a podporují pocit jednoty a spolupráce.

Duchovně se fosilie Orthoceras používají ke zvýšení duchovní moudrosti a intuice. Věří se, že stimulují hlubší spojení se Zemí a minulostí a poskytují vhled do velkého cyklu života a evoluce. V meditaci se používají k cestování zpět do minulých životů a nabízejí příležitost pochopit a vyléčit traumata z minulých životů.

V podstatě Orthoceras se svým starověkým původem a pozoruhodným zachováním slouží jako mocný symbol odolnosti, evoluce a provázanosti života. Jeho trvalá přítomnost nám připomíná nadčasovou moudrost vlastní Zemi a náš potenciál pro růst, transformaci a duchovní probuzení.