Kolekce: Chryzantéma

Chryzantémový kámen, také známý jako Květinový kámen, je jedinečný minerální útvar oceňovaný pro své výrazné vzory podobné květům. Tyto vzory jsou vytvořeny krystaly celestialitu, andalusitu a živce v tmavé, typicky vápencové nebo rulové matrici. Název kamene pochází z nápadné podobnosti těchto vzorů s květy chryzantém. Primárně se vyskytuje v Číně, Japonsku, Kanadě a USA.

V metafyzické sféře je chryzantémový kámen uctíván jako „kámen rozkvětu“. Věří se, že rezonuje se všemi čakrami, usnadňuje sladění a harmonii a zároveň podporuje osobní a duchovní růst.

Crysanthemum Stone je emocionálně považován za kultivující pozitivitu a přítomné myšlení. Věří se, že pomáhá překonat strach a překážky, povzbuzuje jednotlivce, aby rozkvétali a dosáhli svého plného potenciálu, podobně jako květina, po které je pojmenována.

Na osobní úrovni je chryzantémový kámen uznáván pro svou údajnou schopnost inspirovat a dodávat energii. Věří se, že zapaluje „oheň života“, podněcuje sny a touhy a nutí člověka, aby je vášnivě sledoval.

Duchovně se má za to, že kámen chryzantémy vede jednotlivce na jejich duchovní cestě, podporuje hlubší spojení se Zemí a podporuje duchovní probuzení. Často se používá při meditaci, aby pomohla zakořenit vlastní energii a zesílit rezonanci s okolním prostředím.

V podstatě kámen chryzantémy se svými květinovými otisky a vyživující energií v sobě skrývá pozitivitu, osobní růst a duchovní probuzení. Je krásným symbolem rozkvětu za všech okolností, díky čemuž je uklidňujícím a inspirujícím společníkem pro každého na cestě osobního nebo duchovního vývoje.