Kolekce: Amonit

Amoniti, fascinující fosilie z pravěkého mořského života, zaujímají jedinečné místo v oblasti metafyzických vlastností. I když se nejedná o drahé kameny nebo minerály v tradičním slova smyslu, tyto zkamenělé skořápky v sobě nesou mocnou energii a symboliku, která fascinuje lidi po staletí.

Jméno „amonit“ pochází od staroegyptského boha Ammona, který byl často zobrazován s beraními rohy a spirálovitý tvar mušlí se těmto rohům podobá. Toto prastaré spojení podtrhuje historický význam amonitů.

Metafyzicky jsou amoniti považováni za mocné zemské léčivé fosilie. Jejich spirálovitý tvar symbolizuje neustálou změnu a vývoj. Někteří věří, že amoniti po eony absorbovali kosmickou energii a pomáhají stimulovat životní sílu (Chi) uvnitř.

Amoniti, známí svými transformačními vlastnostmi, mohou pomoci při navigaci v životních cyklech a odhalování vlastního účelu. Věří se, že přinášejí stabilitu a řád do chaosu života, poskytují jasnost a zvyšují tok energie.

Na emocionální úrovni se říká, že amoniti podporují pocit relaxace a zmírňují depresivní pocity, čímž napomáhají uvolňování negativních vzorců a navozují plynulý tok životní síly.

Fyzicky se někteří lidé domnívají, že amonity se svou spirálovitou formou a vrstvami mohou pomoci napravit degenerativní poruchy a napomáhat struktuře a metabolismu těla