Kolekce: Chrysocolla

Chrysocolla je zářivý, azurově modrý až sytě zelený minerál, který je hydratovaným měďnatým fylosilikátem. K jeho tvorbě typicky dochází v oxidační zóně měděných ložisek, kde minerály mědi interagují s vodou. Jeho název pochází z řeckých slov 'chrysos' znamenající 'zlato' a 'kolla' znamenající 'lepidlo' s odkazem na jeho použití při pájení zlata. Významná ložiska se nacházejí v USA, Chile, Zairu, Austrálii a Rusku.

V metafyzickém světě je Chrysocolla označována jako „kámen komunikace“. Věří se, že je hluboce spojena s krční a srdeční čakrou, usnadňuje pravdivou, soucitnou komunikaci a podporuje vyjádření moudrosti srdce.

Emocionálně se věří, že chryzokola má uklidňující energii, která pomáhá snižovat úzkost a stres a podporuje emoční rovnováhu. Často je vyhledávána jako pomoc při hojení emočních zranění a pro navození pocitů emoční stability a odolnosti.

Na osobní úrovni se předpokládá, že Chrysocolla inspiruje kreativitu, motivaci a osobní sílu. Často jej používají umělci, inovátoři a podnikatelé, aby pomohli zažehnout jiskru inspirace a přeměnit nápady v činy.

Chryzokol je duchovně považován za učitelský kámen, prodchnutý energií moudrosti a diskrétnosti. Věří se, že podporuje introspekci a sebeuvědomění a pomáhá jednotlivcům dozvědět se více o jejich účelu a pravdě.

V podstatě Chrysocolla se svými krásnými odstíny modré a zelené ztělesňuje klid, komunikaci a moudrost. Jako kámen zmocnění a učení je inspirativním společníkem pro ty, kteří chtějí vyjádřit svou pravdu, podpořit emocionální růst a zažehnout svou kreativní jiskru.

Chrysocolla