Kolekce: Láva

Lávový kámen, také známý jako čedič nebo lávová skála, je hornina vytvořená z magmatu vybuchovaného ze sopky. Jeho surová energie prý symbolizuje znovuzrození nebo obnovu. Jedinečná formace lávového kamene přispívá k jeho silným uzemňovacím vlastnostem a je hluboce svázána se Zemí, protože pochází ze surové energie pod zemským povrchem.

V metafyzických přesvědčeních je lávový kámen známý jako „kámen síly a plodnosti“. Předpokládá se, že poskytuje stabilitu v dobách změn, pomáhá rozptýlit hněv a poskytuje vedení a porozumění. Říká se také, že zvyšuje plodnost, takže je oblíbenou volbou pro ty, kteří se snaží otěhotnět.

Na emocionální úrovni se věří, že lávový kámen pomáhá s emočním zklidněním a vynáší na povrch skryté emoce pro transformaci. Podporuje zkoumání vnitřního já, introspekci a sebeuvědomění. Je také považován za symbol vytrvalosti, vzhledem k jeho spojení s mocnou a trvalou povahou sopky.

Uzemňující vlastnosti lávového kamene jsou také považovány za posilující spojení člověka s Matkou Zemí a nabízejí pocit stability a odvahy během změn v životě. Může pomoci poskytnout vhled do situací, které vyžadují pozornost v životě člověka, podporuje jasnost a pomáhá při rozhodování.

Duchovně se má za to, že silné spojení Lávového kamene se Zemí uzemňuje duši a duchovní tělo, pomáhá vyvažovat a stanovovat zdravé hranice.

Lávový kámen se svým intenzivním původem v podstatě symbolizuje sílu, vytrvalost a stabilitu. Tento podmanivý kámen slouží jako kotva pro ty, kteří hledají uzemnění, odvahu a schopnost přestát životní bouře. Jeho energie promlouvá k surové síle Země samotné.

Lava