Kolekce: Měď

Měď je přírodní kov a základní živina známá pro svou červenohnědou barvu a vynikající vodivost tepla a elektřiny. Tento široce rozšířený prvek se vyskytuje v čisté formě a v minerálech, jako je azurit, malachit a chalkopyrit. Měděné doly lze nalézt po celém světě, s významnými nalezišti v Chile, Spojených státech a Peru.

V metafyzické sféře je měď spojena se všemi čakrami, ale zvláště se zarovnává s kořenovou a srdeční čakrou. Často označovaný jako „kámen dirigenta“, věří se, že zesiluje myšlenky, léčivou energii a vlastnosti jiných krystalů.

Po emoční stránce se o mědi předpokládá, že poskytuje harmonické spojení mezi fyzickým a astrálním tělem, čímž sjednocuje myšlenky, touhy a emoce. Také se věří, že bojuje proti letargii, neklidu a nepřijetí sebe sama, podporuje pocit optimismu a sebeúcty.

Osobně je měď považována za kámen hojnosti, podporuje iniciativu, optimismus, diplomacii a nezávislost. Předpokládá se, že stimuluje profesní růst, pomáhá naučit se důvěřovat vlastnímu instinktu a intuici. Věří se také, že pomáhá jednotlivcům překonat strachy a bariéry, které jim brání v dosažení jejich plného potenciálu.

Duchovně se měď používá k zesílení a přenosu myšlenek, což z ní činí vynikající nástroj pro channeling a psychickou komunikaci. Věří se, že vyrovnává energetické toky těla, zlepšuje duchovní spojení a stimuluje duchovní vyrovnání.

V podstatě měď se svou živoucí energií a teplou září symbolizuje odolnost, růst a spojení. Jako kanál duchovní energie pomáhá při osobní transformaci, duchovním probuzení a zkoumání vlastního potenciálu a podporuje pocit harmonie mezi fyzickou a duchovní sférou.