Kolekce: Meteorit

Meteority jsou fragmenty asteroidů nebo někdy planet, které spadly na zemský povrch poté, co přežily ohnivou cestu naší atmosférou. Každý z nich je vzácným pozůstatkem vzniku sluneční soustavy před více než 4,6 miliardami let. Pocházejí z celé sluneční soustavy, včetně pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem a dokonce i vzdáleného Měsíce a Marsu.

V metafyzických kruzích jsou meteority často spojovány s čakrou třetího oka a korunní čakry. Jsou známé jako 'Hvězdné kameny', spojují nás s vesmírem mimo naši planetu. Předpokládá se, že tyto nebeské objekty pomáhají usměrňovat energii vesmíru a porozumět širšímu obrazu existence.

Emocionálně se věří, že meteority nabízejí uzemnění a vyrovnání energií. Mohou údajně poskytovat emoční stabilitu, pomáhají nám vypořádat se s významnými změnami nebo emočními otřesy. Předpokládá se, že jejich starověký mimozemský původ dodává sílu a naději v náročných časech a ztělesňuje princip přežití a vytrvalosti.

Na osobní úrovni se předpokládá, že meteority stimulují intelekt a posilují spojení mezi vědomou a nevědomou myslí. Věří se, že podněcují zvídavost, zkoumání a odolnost a napomáhají osobnímu růstu a transformaci.

Duchovně se meteority používají k usnadnění astrálního cestování, kosmických spojení a lepší intuice. Předpokládá se, že jejich vysokovibrační energie urychluje duchovní růst, podporuje psychické uvědomění, lucidní snění a vizionářské zážitky.

Meteority se svým vesmírným původem a uzemňovacími energiemi v podstatě symbolizují vytrvalost, transformaci a propojenost vesmíru. Slouží jako hmatatelné spojení s vesmírem, připomínají nám naše místo ve velkém schématu věcí a inspirují k průzkumu a odolnosti.