Kolekce: Serafinit

Seraphinit, obchodní název pro konkrétní formu klinochloru, je tmavě zelený minerál, který se vyznačuje svými peříčkově bílými vzory, které připomínají andělská křídla – odtud název odvozený od Serafínů, nejvyššího řádu andělů v křesťanské teologii. Tento úžasný minerál se nachází především v oblasti jezera Bajkal na Sibiři v Rusku.

V metafyzických praktikách je serafinit spojován se srdeční a korunní čakrou a slouží jako most mezi fyzickou a nebeskou říší. Bývá označován jako „Kámen duchovního osvícení“ a je známý pro svou vysokou duchovní energii.

Z emočního hlediska se věří, že seraphinit podporuje emocionální uzdravení tím, že uvolňuje negativní energii a povzbuzuje pocity lásky a empatie. Předpokládá se, že jeho vyživující energie inspiruje k osobnímu růstu a vnitřnímu klidu, podporuje emocionální rovnováhu a harmonii.

Na osobní úrovni se o serafinitu říká, že stimuluje srdeční čakru, probouzí energii kundalini a podporuje lepší pochopení sebe sama a svého vztahu s vesmírem. Často se používá ke zlepšení intuitivních schopností a podpoře jasnosti myšlení, čímž se připravuje cesta pro osobní transformaci a duchovní růst.

Duchovně se věří, že serafinit usnadňuje vědomé uvědomění na mnoha vyšších úrovních. Často se používá při meditaci, kde se říká, že jeho energie pomáhá při spojení s anděly a božským ženstvím. Předpokládá se, že inspiruje osvícení, sebeléčení a duchovní vzestup.

V podstatě Seraphinit se svými andělskými spojeními našeptává o božském uspořádání vesmíru. Říká se, že jeho energie povzbuzují harmonii, rovnováhu a osvícení a zve nás, abychom se spojili s vyššími stavy vědomí a žili v souladu s naším nejvyšším já.