Kolekce: Epidot

Epidot je zelenočerný až zelenožlutý minerál, který se tvoří ve středně až vysokoteplotních metamorfovaných horninách a ve vyvřelých horninách. Je známý pro své výrazné protáhlé krystaly a významná naleziště se nacházejí v Rakousku, Mexiku, Norsku a Spojených státech.

V říši metafyziky je Epidot často označován jako „Kámen vylepšení“ kvůli své pověstné schopnosti zesílit energii čehokoli, čemu je vystaven nebo obklopuje. Předpokládá se, že rezonuje především se srdeční čakrou, podporuje léčení, rovnováhu a hojnost.

Emocionálně se předpokládá, že Epidote přináší emoční stabilitu a odolnost. Věří se, že usnadňuje osvobození od negativních návyků a minulých traumat a umožňuje člověku pokročit vpřed s větším sebeuvědoměním a silou.

Na osobní úrovni je Epidote oslavován pro svou schopnost stimulovat osobní růst. Předpokládá se, že zlepšuje vlastnosti uživatele, pozitivní i negativní, a povzbuzuje jednotlivce, aby se zlepšovali a rostli. Také se věří, že zvyšuje vnímání a interakci s duchovními bytostmi a zesiluje duchovní růst.

Duchovně je Epidote považován za katalyzátor změny, který vede jednotlivce k jejich nejvyššímu duchovnímu rozvoji. Často se používá při meditaci, protože se věří, že zvyšuje vibrace fyzického těla, aby těsněji rezonovalo s božským světlem.

V podstatě Epidote se svými zářivými zelenými odstíny symbolizuje růst, uvolnění a vylepšení. Jako kámen růstu je Epidote smysluplným společníkem pro ty, kteří chtějí ve svém životě posílit pozitivitu a stimulovat svůj duchovní růst.

Epidote